Мой дом

Всичко за моят дом

Статии

Същност на остеопорозата


МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА
В повечето случаи остеопорозата се диагностицира сравнително късно, трае дълго, обикновено с редуване на периоди на изостряне и затихване на болестните прояви. Самото лечение поставя също реди­ца проблеми. То трае сравнително дълго и изисква значително търпе­ние от страна на пациента и активното му участие в лечебния процес, като подобрението настъпва бавно.
Какво трябва да постигне лечението?
1. Да се забави или прекрати процеса на костна загуба.
2. Да се предотвратят фрактурите.
3. Да се намали болката.
4. Да се подобри общото състояние.
5. Да се повиши двигателната активност.
6. Максимално да се възстанови трудоспособността и подобри ка­чеството на живота. Това може да бъде постигнато с 3 групи лекарства:
А. Медикаменти, които подтискат усиленото разграждане (резорбция) на костите. Такива са полови хормони - естрогени, бифосфонатите и калцитонина.
Естрогените са средство на избор за профилактика и лечение на постменопаузната остеопороза - т.н. хормонозаместително лечение, което води до прекратяване на костната загуба. Ефектът им е най-голям, ако се приложат рано, непосредствено след менопаузата, когато кос­тната загуба е най-бърза. Продължителността на лечението е 5-10 години. Такива лекарствени препарати са Климен, Цикло-Прогинова, Климонорм, Трисеквенс и др. Те се приемат под формата на таблетки по определена схема.
Други естествени естрогени могат да се прилагат трансдермално (през кожата) под формата на пастири, които се сменят 2 пъти седмично. Такива препарати са Систен, Естрадерм ТТ8, Естрадерм МХ, Естракомб ТТ8.
Съществуват определени противопоказания за прилагането на естрогените и затова те се назначават и контролират само от акушер-гинеколог.
Бифосфонати - блокират костната резорбция. Използват се за ле­чение на ранна и напреднала следменопаузна остеопороза, сенилна остеопороза, както и на вторична остеопороза, предизвикана от кортикостероиди или обездвижване и др. У нас са регистрирани Памидронат, Клодронат и Алендронат (фозамакс). Особено обстой­но е изследвано влиянието на фозамакс върху риска от фрактури. Той повишава костната маса на всички места с повишен фрактурен риск. Прилагането му за лечение или профилактика е под формата на таб­летки и то трябва да продължи няколко години.
Калцитонин - подтиска костната резорбция. Прилага се под фор­мата на ампули, също така и като назален спрей. Лечението е продължително.
Б. Медикаменти, които стимулират изграждането на костно вещество.
Съединения на флуора - такъв препарат е Тридин, съдържащ флу­орни и калциеви йони. Прилага се в продължение на 12 -36 месеца.
Витамин D - дневната нужда се равнява на 200 - 400 МЕ. Обичайно се комбинира с калциеви препарати и други антиостеопоротични средства. Такива препарати са Вигантол и Деавит.
Калций - дневната нужда за възрастни е 800 - 1000 мг. При жени в менопауза, които не получават препарати срещу остеопороза, тази нужда се равнява на 1500 мг. Най-богати на калций са млечните продукти. Количеството на приемания с храната и чрез медикаменти калций не трябва да надвишава 1500 мг дневно. Такива препарати са Калций-мин, Калциум Ц, Калциум Д, Калциум глюконикум (ефервесцентни таблетки от 2 г), Кал-Ц-Вита (ефервесцентни таблетки) и др.
В. Медикаменти, които влияят и върху двата процеса на костното ремоделиране.
Остеогенон - приема се под формата на таблетки. Лечението трае най-малко 1 година.
След цялостна преценка на състоянието Ви вашият лекар ще оп­редели кое е най-подходящото лекарствено средство за Вас. Възможно е той да Ви предложи комбинация от лекарствени средства.
Още от началото трябва да привикнете с мисълта, че лечението Ви ще бъде продължително, като през цялото това време е необходимо да сте под активно медицинско наблюдение. Доброто Ви взаимо­действие с вашия лекар ще е от решаващо значение за ефекта от лечението.